Hlavní strana

Učebnice a učební pomůcky

Učebnice a učební pomůcky

(15. 07. 2010 10:00)

Feder, Richard - Haleluja, hebrejská řeč, část I. Feder, Richard - Hasafah Haivrit (komplet) Feder, Richard - Hasafah Haivrit (01 - 20) Feder, Richard - Hasafah Haivrit (21 - 40) .. celý článek

 

Sefer Tora

(14. 05. 2009 12:45)

Sefer Tora (hebrejsky: ספר תורה, dosl. „kniha (svitek) zákona“) je v současosti standardní označení pro pergamenový svitek s textem Tóry používaný k liturgickému čtení při bohoslužbách. Sefer Tora se těší v judaismu mimořádné úctě a má status posvátného předmětu... celý článek

 
Židovské svátky

Židovské svátky

(04. 05. 2009 14:13)

Židovský svátek je den nebo řada dnů, dodržovaných Židy jako svaté nebo světské připomenutí důležitých událostí židovské historie. V hebrejštině mouho být židovské svátky podle jejich druhu pojmenovány: יום טוב - Jom Tov (pl. jamim tovim - „dobré dny“) חג - chag (pl. chagim - „svátek“, „pouť“) מועד - mo'ed(pl. mo'adim - „období“, „přesně stanovené časy“) תענית / צום - ta'anit / com (pl... celý článek

 
Židovské svátky 2000 - 2020 (5760 - 5780)

Židovské svátky 2000 - 2020 (5760 - 5780)

(04. 05. 2009 13:55)

Toto je almanach nejdůležitějších židovských svátků od roku 2000 do roku 2020. Všechny židovské svátka začínají soumrakem, tzn. večer před datem jež je uvedeno. Během svátků, označených hvězdičkou (*) jsou zakázány určité druhy práce. Díky fixaci židovského kalendáře je možné určit na které datum v gregoriánském kalendáři jaký svátek připadne v dohledné budoucnosti. 5760 (1999–2000) Sobota, 11... celý článek

 
Starověké dějiny Izraele

Starověké dějiny Izraele

(29. 04. 2009 21:29)

Starověké dějiny Izraele jsou vymezeny prvními zmínkami o izraelském národě ve 13. století př. n. l. a arabskou expanzí na počátku 7. století n. l. Prameny Archeologické prameny Podrobnější informace naleznete v článku Biblická archeologie. Archeologický výzkum oblasti starověkého Izraele započal v 19. století... celý článek

 
Chasidismus

Chasidismus

(29. 04. 2009 14:57)

Chasidismus (z hebrejského חסיד, chasid – zbožný) je židovské pietistické hnutí, které vzniklo na počátku 18. století v Haliči, dnes jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině. Jeho zakladatelem byl rabín Jisra'el ben Eli'ezer, zvaný také Ba'al Šem Tov nebo Bešt (בעל שם טוב, בעש"ט „Pán dobrého Jména“, kolem 1700–1760). Chasid a chasidismus Slovo chasid, zbožný, se vyskytuje již v Bibli a Mišně jako duchovní ideál člověka... celý článek

 
O židovských hřbitovech

O židovských hřbitovech

(24. 04. 2009 22:46)

Zdokumentované židovské hřbitovy včetně fotografií, popisu a historie naleznete v kategorii "Obce", do níž můžete vstoupit i ZDE Téměř každá židovská náboženská obec měla svůj vlastní hřbitov... celý článek

 
Židovství

Židovství

(21. 04. 2009 21:34)

Pojem judaismus (židovství) se nedá jednotně definovat. Popisuje nejen náboženství, nýbrž celkové kulturní, politické a filozofické prostředí. Učení rabíni pohlíželi na židovskou obci jako na celek. Společná odpovědnost, společný osud a příbuzenství všech jejích příslušníků shrnovali uznačením "celek Izraele" (kelal Jisrael). Je to poukaz na jednotu nejen jako na společenskou realitu, ale také na její historické a duchovní aspekty... celý článek

 
Ghetta

Ghetta

(25. 03. 2009 21:32)

Mnohde žily židovské rodiny i před občanským zrovnoprávněním rozptýleně mezi křesťanským obyvatelstvem (především v obcích s nepatrným počtem židů, ale někdy i v sídlech žid. náboženských obcí: např. v Benešově, Dobříši, Neveklově, ovšem ve většině míst došlo v minulosti k soustředění žid. obyvatel do zvláštních sídlištních celků. Už v 11. stol. existovaly pravděpodobně dvě malé žid. osady v prostoru pozdějšího města Prahy, ve 13... celý článek

 
Simon Magnus

Simon Magnus

(10. 06. 2010 20:53)

Nejimpozantnějším gnostickým kouzelníkem byl Simon Magnus: Samaritán z prvního století, jehož křesťanští autoři odsuzovali a nenáviděli, označovali ho za nebezpečného odpůrce církve a prvního kacíře. Přesto, že k nim z počátku patřil byl později vyloučen, neboť se pokoušel penězi získat moc Svatého Ducha... a tak se stal prvním hříchem - simonie nebo-li svatokupectví... celý článek

 

Henoch

(10. 06. 2010 16:14)

Henoch (hebr. חנוך chanóch, kraličtí přepisují Enoch) je jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Hlavní zmínka o Henochovi pochází z biblické knihy Genesis, 5,18-24. Význam Henocha spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních jeho předků a potomků se o něm neříká jen standardní výpověď, totiž jak dlouho žil a koho zplodil, ale i to, že „chodil s Bohem“... celý článek

 

Halel

(19. 05. 2010 20:16)

Halel (hebrejsky הלל, "chvála") je židovská modlitba, spočívající v předčítání žalmů 113–118, jejichž obsahem je chvála a díkůvzdání. Tyto žalmy jsou jako jeden celek součástí ranní modlitby o židovských svátcích a jiných významných dnech... celý článek

 
Musaf

Musaf

(19. 05. 2010 20:05)

Musaf (hebrejsky: מוסף, dosl. přidaný, přídavný) je židovská modlitba ustanovená a recitovaná o šabatu a svátcích. Původ modlitby Bible (Numeri 28 - 29) předepisuje ustanovení zvláštní přídavné oběti na šabat, poutní svátky, vysoké svátky a Roš chodeš... celý článek

 

Ma oz cur

(19. 05. 2010 20:03)

Ma'oz cur (hebrejsky: מעוז צור) je píseň, která se tradičně zpívá po zapálení světel během židovského svátku Chanuka. Podle Leopolda Zunze byla napsána pravděpodobně ve 13. století. Text Transkripce a překlad 1. Ma’oz cur ješu’ati, lecha na’e lešabeach. Tikon bejt tfilati, ve-šam toda nezabeach. Le-et tachin matbeach, mi-car ha-mnabeach. Az egmor be-šir mizmor, chanukat ha-mizbeach... celý článek

 

Sidur

(19. 05. 2010 19:57)

Sidur סידור, doslova pořádek nebo uspořádání, označuje v aškenázském prostředí židovskou modlitební knihu pro všední dny a eventuálně Šabat, která má modlitby uspořádané ve stanoveném pořádku. V sefardském prostředí označuje modlitební knihu pro svátky. Původně Aškenázové nazývali modlitební knihu výrazem Machzor מחזור, od חזר - vracet se, opakovat - tedy kniha opakujících se modliteb. Sidurem byla nazývaná modlitební kniha pro svátky... celý článek

 

 1 / 11  >  >>