Ghetta, budovy a instituce

Ghetta

Ghetta

(25. 03. 2009 21:32)

Mnohde žily židovské rodiny i před občanským zrovnoprávněním rozptýleně mezi křesťanským obyvatelstvem (především v obcích s nepatrným počtem židů, ale někdy i v sídlech žid. náboženských obcí: např. v Benešově, Dobříši, Neveklově, ovšem ve většině míst došlo v minulosti k soustředění žid. obyvatel do zvláštních sídlištních celků. Už v 11. stol. existovaly pravděpodobně dvě malé žid. osady v prostoru pozdějšího města Prahy, ve 13... celý článek

 

Mikve

(12. 05. 2009 10:30)

Mikve (hebrejsky: מקווה, doslova „sebrání“ nebo „shromáždění vody“), v češtině známá také jako Židovská rituální lázeň, je nádrž s přírodní vodou, která slouží k rituálnímu očištění. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a měla by být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v Jeruzalémském chrámu... celý článek

 

Bejt din

(12. 05. 2009 10:27)

Bejt din (hebrejsky: בית דין) je židovský náboženský soud. Zasedají v něm nejméně tři kvalifikované osoby, nejčastěji rabíni. V ortodoxních a ve většině případů i v konzervativních bejt dinech zasedají pouze muži. V reformních bejt dinech zasedají v některých případech také ženy. Bejt din rozhoduje ve věcech osobního stavu, tedy např. ve věcech konverze, rozvodu nebo osobních sporů mezi dvěma židy... celý článek

 
Bejt midraš

Bejt midraš

(12. 05. 2009 10:22)

Bejt midraš (hebrejsky: בית מדרש, doslova „dům bádání“, „dům studia“), někdy zkráceně pouze Midraš nebo aškenázsky Bejs medreš, je židovská studovna, kde se mohou muži a v některých neortodoxních komunitách i ženy věnovat studiu Tóry, Talmudu a další halachické literatury. Poprvé je zmíněn v talmudské literatuře v éře tzv. párů (zugot), tedy v době před rokem 100 př. n. l.... celý článek

 
Ješiva

Ješiva

(12. 05. 2009 10:12)

Ješiva (hebrejsky: ישיבה, aramejsky: מתיבתא metivta; doslova „zasedání“ nebo „sezení“; pl. ješivot) je židovská škola vyššího vzdělání, určená zejména pro studování Talmudu a židovského náboženského práva - halachy. Vzorem pro ješivot byl bejt midraš („dům bádání, učení“), z nějž se pak v Zemi Izraelské (Erec Jisra'el) a Babylonii vyvinuly tzv. „akademie“, v nichž vznikly samostatné verze Talmudu (Jeruzalémský a Babylónský)... celý článek

 
Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám

(09. 05. 2009 10:16)

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בית המקדש, bejt ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů. Chrám byl zničen v roce 70. Židé věří, že v „onen den“ (blíže neupřesněná budoucnost, popř... celý článek

 
Synagogy

Synagogy

(25. 03. 2009 21:37)

Modlitebna nebo synagoga byla duchovním středem každé žid. obce. Mezi těmito dvěma pojmy nelze vymezit přesnou hranic, takže některé objekty či prostory určené ke konání žid. bohoslužeb bychom mohli označit oběma názvy... celý článek