Osobnosti

Simon Magnus

Simon Magnus

(10. 06. 2010 20:53)

Nejimpozantnějším gnostickým kouzelníkem byl Simon Magnus: Samaritán z prvního století, jehož křesťanští autoři odsuzovali a nenáviděli, označovali ho za nebezpečného odpůrce církve a prvního kacíře. Přesto, že k nim z počátku patřil byl později vyloučen, neboť se pokoušel penězi získat moc Svatého Ducha... a tak se stal prvním hříchem - simonie nebo-li svatokupectví... celý článek

 

Henoch

(10. 06. 2010 16:14)

Henoch (hebr. חנוך chanóch, kraličtí přepisují Enoch) je jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Hlavní zmínka o Henochovi pochází z biblické knihy Genesis, 5,18-24. Význam Henocha spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních jeho předků a potomků se o něm neříká jen standardní výpověď, totiž jak dlouho žil a koho zplodil, ale i to, že „chodil s Bohem“... celý článek

 
Metatron

Metatron

(19. 05. 2010 19:25)

Metatron (hebr. מטטרון nebo מיטטרון) je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Je princem moudrosti. Píše se o něm v Talmudu, v knize Enoch nebo Zohar. Nejvýznamnější text se nachází v Hechalot Rabbati. Zde má Metatron vysoké postavení, je nazýván jako ‘menší JHVH’ nebo spolustvořitel světa. V Talmudu se píše že funkce knížete světa byla přesunuta z Michaela na Metatrona... celý článek

 
Martin Buber

Martin Buber

(17. 06. 2009 08:58)

Martin Buber (8. února 1878 Vídeň – 13. června 1965 Jeruzalém) byl židovský filosof náboženství a překladatel rakouského původu. Podílel se na sionistickém hnutí a zasazoval se o vyrovnání s palestinskými obyvateli Izraele. Život a dílo Martin (hebrejsky Mordechai) Buber se narodil ve Vídni v židovské rodině. Jeho děd, Solomon Buber, byl významný učenec, který se věnoval studiu židovských chasidských tradic a Tóry... celý článek

 
Baruch Spinoza

Baruch Spinoza

(17. 06. 2009 08:48)

Baruch (lat. Benedictus) Spinoza (24. listopadu 1632, Amsterdam – 21. února 1677, Haag) byl nizozemský židovský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích. Mezi současníky byl jeden z nejdůslednějších racionalistů a jeden z prvních kritických čtenářů Bible. V současnosti má význam hlavně jeho politická filosofie, ale také překonání kartézského dualismu těla a ducha. Život Bento (Benedikt) resp... celý článek

 
Filón Alexandrijský

Filón Alexandrijský

(17. 06. 2009 08:38)

Filón Alexandrijský nebo Filón z Alexandrie, latinsky Philo Iudaeus (kolem 20 př. n. l. – po roce 40) byl židovský řecky píšící filosof a teolog, nejvýznamnější představitel helénistického židovství. Život Narodil se patrně v Alexandrii v zámožné, snad kněžské rodině, a patřil k nejváženějším osobám tamější židovské obce. Měl dobré řecké vzdělání, znal z první ruky Platónovy spisy i dobovou literaturu k etice, zejména kynickou... celý článek

 
Marc Chagall

Marc Chagall

(17. 06. 2009 08:19)

Marc Chagall (bělorusky Марк Шаґал) vlastním jménem Mosche Segal (7. července 1887 Ljosna u Vitebska, Ruské impérium, dnes Bělorusko – 28. března 1985 Saint-Paul-de-Vence, Francie) byl židovský bělorusko-francouzský malíř. Je představitel surrealismu. Život Narodil se v židovské rodině jako nejstarší z devíti dětí. Dětství prožíl sice v chudobě, ale šťastně, a vzpomínky na ně se prolínají celým jeho dílem... celý článek

 
Egon Erwin Kisch

Egon Erwin Kisch

(17. 06. 2009 08:13)

Egon Erwin Kisch (29. dubna 1885 Praha – 31. března 1948 Praha) byl pražský německy píšící reportér a spisovatel židovského původu, velmi známý také svojí přezdívkou Zuřivý reportér (der rasende Reporter). Byla to právě jeho touha být u všeho, pokaždé „při tom“, a vše vyzkoušet, která mu tuto přezdívku přinesla. Narodil se ve velmi tradiční židovské rodině v pražském domě U dvou zlatých medvědů... celý článek

 
Arnošt Lustig

Arnošt Lustig

(29. 05. 2009 14:18)

Arnošt Lustig (nar. 21. prosince 1926 v Praze) je český židovský spisovatel a publicista světového významu, autor celé řady děl s tématem holocaustu. Životopis Lustig se narodil v Praze, zde také vychodil obecnou školu a začal studovat na reálce, ze které však byl roku 1941 z rasových důvodů vyloučen (byl židovského původu), poté se vyučil krejčím. Pocházel z rodiny malého obchodníka. 13... celý článek

 
Franz Kafka

Franz Kafka

(28. 05. 2009 21:51)

JUDr. Franz Kafka (3. července 1883 Praha – 3. června 1924 Kierling), pražský spisovatel židovského původu, jeden z literárně nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20. století... celý článek

 
Leonard Bernstein

Leonard Bernstein

(28. 05. 2009 21:45)

Leonard Bernstein (25. srpna 1918 – 14. října 1990) byl americký dirigent, hudební skladatel, klavírista, pedagog, hudební popularizátor a televizní hvězda. Život Leonard Bernstein absolvoval studium hudebních oborů na Harvardu (1939), poté studoval hru na klavír, dirigování a orchestraci na Curtisově institutu ve Filadelfii (1942), kde byl nejnadanějším žákem Fritze Reinera... celý článek

 
Gustav Mahler

Gustav Mahler

(28. 05. 2009 21:42)

Gustav Mahler (7.července 1860, Kaliště - 18.května 1911, Vídeň) byl hudební skladatel, narozený v židovské, německy hovořící rodině na Vysočině v obci na česko-moravském pomezí v tehdejším Rakouském císařství. Byl rovněž vynikajícím dirigentem. Mahler je společně se svým učitelem Antonem Brucknerem považován za největšího rakouského symfonika... celý článek

 

Šlomo ibn Verga

(28. 05. 2009 21:31)

Šlomo ibn Verga (hebrejsky שלמה אבן וירגה či שלמה אבן וירגא, španělsky Salomón ben Verga, 1460–1554) byl žido-španělským historikem a lékařem. Jeho nejvýznamnějším dílem se stal Ševet Jehuda. Ševet Jehuda Ibn Verga se proslavil tím, že jej španělské židovské autority vyslaly do Málagy, aby tam zaplatil výkupné za zajaté židy, on sám však zároveň žil v Lisabonu jako marrano až do tamějšího pogromu... celý článek

 

Šabtaj ha-Kohen

(28. 05. 2009 21:30)

Šabtaj ha-Kohen (hebrejsky שבתי הכהן, akronym ש"ך, Šach, 1621, Vilno – 1662, Holešov) byl litevským a krátkou dobu také holešovským rabínem a významným židovským učencem. Život a dílo Šach byl synem vilenského rabína, studoval v Kazimierzi, kde jej vyučoval také Natan Neta Šapira a většinu svého života pak strávil v Litvě. Již za jeho mládí jej ostatní brzy považovali za jednu z největších židovských autorit... celý článek

 

Jicchak ben Josef Jisraeli

(28. 05. 2009 21:27)

Jicchak ben Josef Jisra'eli (hebrejsky יצחק בן יוסף ישראלי) byl žido-španělským astronomem, působícím v 1. polovině 14. století v Toledu. Proslavil se zejména svým dílem Základ světa. Život a dílo Jicchak Jisra'eli studoval u Roše, na jehož žádost sepsal roku 1310 v hebrejštině astronomický spis Základ světa (hebrejsky יסוד עולם, Jesod olam), aby vysvětlil princip židovského kalendáře... celý článek

 

 1 / 2  >  >>