Chasidské

Martin Buber - Chasidské vyprávění

(26. 05. 2009 11:32)

Nachman z Braclavi "Esence člověka je vědomá, a proto platí, že je-li někdo vědomý, je celým člověkem. A podobně platí, že ten, kdo zná a dosáhne pochopení Boha, je skutečně v Bohu. Čím větší je jeho poznání, tím více je člověk vkořeněn do Boha" Magid Devarev le-Jaakov "Nejde o to, že bych byl sobecký. Důvodem, že jsem nevěděl, že tu Bůh byl, bylo, že jsem si byl vědom sebe," zamumlal Jákob... celý článek

 

Lakomý bohatec

(02. 05. 2009 08:48)

V Koenigsbergu přišli onehdy představení obce za jistým tuze bohatým ruským Židem, aby zaplatil majot chatim, příspěvek na čištění stok. Vždyť tu žije většinu roku, jeho obchod je jeden z největších v celičkém štetlu a každý přece ví, že ho Svatý, budiž požehnán, bídu s nouzí rozhodně třít nenechává..... celý článek

 

Rebbe a vůl

(02. 05. 2009 08:47)

Moudrost je z vidění a vidění z moudrosti … Kdysi ve Frankfurtu přišel za reb Pinchasem Horowitzem košerák z nedalekého sousedství a že prý: „Mám veliký problém rebbe. Porazili jsme nádherného volka! Tolik masa… A na první pohled vypadal docela zdravý. Takový nádherný kus…“, lamentoval řezník pořád dokola a tvářil se přitom tak nešťastně, jako by nejmíň polovina Frankfurtu stála v plameni. „Nu a v čem je potíž?“, zajímalo reb Pinchase... celý článek

 

Oslařův příběh

(02. 05. 2009 08:47)

Krajinou táhla Černá smrt a nákaza kosila bez ladu a skladu všechny obyvatele země. Všechno, co mělo jazyk a svého boha, klečelo na kolenou a prosilo nebesa, aby se už ráčila slitovat. Nejinak i všichni obyvatelé ghetta. Co by byli teď dali za to, kdyby je Černá smrt také štítivě obešla, tak jako to běžně dělávají někteří z jinověrců... celý článek

 

Kaddiš

(02. 05. 2009 08:46)

Za Beštem (Israelem Bal Šem Tovem) přišla mladá žena a s pláčem ho prosí, zda by se nemohl za ni přimluvit a způsobit zázrak. Je prý mladá, zdravá a silná, a pořád (podobně jako pramáti Sára) ne a ne přijít do jiného stavu. A oni by si s mužem tolik moc přáli potomka. nejlépe synáčka, aby za ně, až umřou, měl kdo odříkat Kaddiš. Vždyť kaddiš není žádná modlitba za mrtvé, ale převeliká oslava života... celý článek