Audio

Pátá kniha Mojžíšova, דברים, také zvaná Deuteronomium

(25. 05. 2010 14:01)

001 Dvarim 5M 1,1-3,22 .. celý článek

 

Čtvrtá kniha Mojžíšova, במדבר, také zvaná Numeri

(25. 05. 2010 11:11)

001 Bemidbar 4M 1,1-4,20 .. celý článek

 

Leon Uris - Exodus

(24. 05. 2010 13:01)

Leon Uris - Exodus 10. 08. 2009 16:44 Leon Uris je jedním z významných autorů poválečné vlny americké židovské literatury. Jeho tvorba nedosahuje intelektuální hloubky například Saula Bellowa, morálních alegorií Bernarda Malamuda či verbální pyrotechniky Philipa Rotha, svým románem Exodus však navždy poznamenal historii světového písemnictví. Zřídkakdy bylo nějaké dílo tak opěvováno i zatracováno zároveň... celý článek

 

Třetí kniha Mojžíšova, ויקרא, také zvaná Leviticus

(21. 05. 2010 16:09)

001 Vajikra 3M 1,1-5,26 .. celý článek

 

Druhá kniha Mojžíšova, שמות, také zvaná Exodus

(21. 05. 2010 14:40)

001Šemot 2M 1,1-6,1 .. celý článek

 

První kniha Mojžíšova, בראשית, také zvaná Genesis

(21. 05. 2010 14:24)

001 Berešit 1M 1,1-6.8 .. celý článek

 

Žalmy

(11. 02. 2010 16:36)

Kniha žalmů, hebrejsky תהילים tehilim, řecky ψαλμωι, psalmoi je jednou z knih Starého zákona. Židé ji řadí mezi כתובים ktuvim (spisy), křesťané mezi mudroslovnou (sapienciální) literaturu. Někdy se kniha žalmů označuje také jako žaltář. Kniha žalmů - jak napovídá sám název - je sbírkou různých žalmů - hebrejských náboženských písní a chvalozpěvů. Řecký termín ψαλμ psalm je překladem hebrejského mizmor („píseň“)... celý článek

 

Kniha Izajáš

(10. 02. 2010 14:12)

Kniha Izajáš (ספר ישעיהו Sefer Ješa'jahu) je kniha Starého zákona, sepsaná ve složité poetické hebrejštině, která obsahuje proroctví připisované proroku Izajáši. Izaiáš 1-5 .. celý článek

 

2. kniha Samuelova

(10. 02. 2010 14:10)

2. kniha Samuelova, hebrejsky שמואל ב Šmu'el bet, je jednou z knih Starého zákona. Řecká Septuaginta ji nazývá Βασιλειῶν Βʹʹ (basileión 2 - „2. kniha království“); 1. kniha království odpovídá 1. knize Samuelově, zatímco 3. a 4. odpovídají 1. a 2. knize královské. Zatímco křesťané tuto knihu řadí mezi knihy historické, Židé ji počítají mezi knihy prorocké, neboť za jejího autora je tradičně považován prorok Samuel... celý článek

 

1. kniha Samuelova

(10. 02. 2010 14:06)

1. kniha Samuelova, hebrejsky שמואל א Šmu'el alef, je jednou z knih Starého zákona. Řecká Septuaginta ji nazývá Βασιλειῶν Αʹ (basileión 1 - „1. kniha království“); 2. kniha království odpovídá 2. knize Samuelově, zatímco 3. a 4. odpovídají 1. a 2. knize královské. Zatímco křesťané tuto knihu řadí mezi knihy historické, Židé ji počítají mezi knihy prorocké, neboť za jejího autora je tradičně považován prorok Samuel... celý článek

 

Kniha Jozue

(10. 02. 2010 13:58)

Kniha Jozue, hebrejsky יהושע Jehošu'a, je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.-12. stol. př. n. l. Autorství knihy je tradicí přisuzováno izraelskému vojevůdci Jozuemu, nástupci Mojžíše. Jozue 1 .. celý článek

 

Jan Heller

(10. 02. 2010 12:50)

Prof. ThDr. Jan Heller (22. dubna 1925, Plzeň – 15. ledna 2008, Praha) byl významný český religionista, biblista, protestantský teolog, a překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Uvádím zde rozhlasové rozhovory nad biblí, které určitě stojí za to si poslechnout. Pan Heller má hluboký vhled do Knihy, odkrývá nepoznané a objasňuje nesrozumitelné části. Tomáš Plesinger 2. Mojžíšova 4... celý článek

 
Hasafah Haivrit lekce 1-20 + Info o knize + Studijní texty a materiály

Hasafah Haivrit lekce 1-20 + Info o knize + Studijní texty a materiály

(10. 02. 2010 12:47)

Hasafah haivrit Richard Feder Krátká anotace: Učebnice hebrejštiny. Autorská spolupráce Josef Goldschild. Předmluva Jaroslav Achab Haidler, obálka Jana Pivoňková, grafická úprava Samuel Titěra. Popis knihy: Toto 2. vydání je fotokopií 1. vydání z roku 1940, které autor vydal vlastním nákladem v knihtiskárně J. L. Bayer v Kolíně. Po úspěšné učebnici hebrejštiny pro děti (Haleluja) vytvořil R. Feder učebnici pro dospělé, vhodnou i pro samouky... celý článek

 
Hasafah Haivrit lekce 21-30

Hasafah Haivrit lekce 21-30

(10. 02. 2010 12:46)

Lekce 21 .. celý článek

 
Hasafah Haivrit lekce 51-60

Hasafah Haivrit lekce 51-60

(10. 02. 2010 12:45)

Lekce 51 .. celý článek

 

 1 / 3  >  >>