Texty

Angelus Silesius - Cherubský poutník

Angelus Silesius - Cherubský poutník

(29. 05. 2009 21:14)

Angelus Silesius (vlastním jménem Johannes Scheffler, někdy uváděn jako Johannes Scheffer 25. prosince 1624 Vratislav - 9. července 1677 tamtéž) byl slezský německy píšící barokní básník a mystik. Studoval práva a lékařství, roku 1654 byl jmenován císařským dvorním lékařem. Byl synem polského luteránského šlechtice, po sporech s luterstvím ale konvertoval ke katolictví, vstoupil do Řádu menších bratří a stal se knězem... celý článek

 

Martin Buber - Chasidské vyprávění

(26. 05. 2009 11:32)

Nachman z Braclavi "Esence člověka je vědomá, a proto platí, že je-li někdo vědomý, je celým člověkem. A podobně platí, že ten, kdo zná a dosáhne pochopení Boha, je skutečně v Bohu. Čím větší je jeho poznání, tím více je člověk vkořeněn do Boha" Magid Devarev le-Jaakov "Nejde o to, že bych byl sobecký. Důvodem, že jsem nevěděl, že tu Bůh byl, bylo, že jsem si byl vědom sebe," zamumlal Jákob... celý článek

 

Rabbi Reuben Istrobulos

(02. 05. 2009 09:10)

Tradice učí, že ve dnech r. Šimeona bar Jochaj vydal krutovládce tři osudová nařízení: zakázal obřízku, zakázal dodržování svatosti šabatu a zakázal očišťování těla od jeho lidské nedokonalosti rituálním ponořením do *mikwe. Žil byl také jeden mudrc jménem Reuben (Istrobulos), který míval ve zvyku zajít si ke králi, aniž by ho žádal o svolení (jako to činívají ostatní smrtelníci)... celý článek

 

Před potopou

(02. 05. 2009 09:09)

Jakmile lidstvo z časů pokolení před potopou světa pokazilo své stezky, narodili se na nebesích (jak už to tak s každým naším skutkem ať dobrým či neblahým bývá) noví andělé. Tentokrát byli dva. Přístrach Šemchazaj a vztekloun Azael... celý článek

 

Běžci

(02. 05. 2009 09:08)

Vypráví se, že jistý jinověrec zajal dva židovské mládence. Ti museli běhat před jeho koňmi, a jak tak běží, povídá jeden druhému: „Po té cestě, co nás teď ženou, šel před námi velbloud na jedno oko slepý. Na hřbetě vlekl dva vaky s vínem. V jednom víno zralé a v tom druhém zkyslé na ocet. A za ním se tudy ubírali dva muži... celý článek

 

Alef, Mem, Šin

(02. 05. 2009 09:00)

Když Adam s Evou pojedli ze Stromu poznání, nemohli už déle zůstat za branami Zahrady poznaného, protože by umřeli žízní po poznávání. Ocitli se proto poprvé venku. Úplně poprvé zažívali takové stavy jako je strach, zima a tma. Byl to pro ně nesmírný šok. Plakali a třásli se a, ačkoli jim B-h opatřil kožené oděvy, cítili se ještě bědněji, než kdyby byli nazí... celý článek

 

Abramkova dobrodružství

(02. 05. 2009 08:49)

Když se praotec Abraham narodil, nepřišel na svět v nejlepším čase. Lid po potopě byl všechen bezradný, jak už to v dobách po velikém soužení bývá. Hledali důvod onoho neštěstí a hledali si především nějakého vůdce. Někoho, kdo by jim řekl, jak dál. Škoda jen, že zapomněli hledat Pána světů a chtěli svého vůdce najít mezi sebou, mezi syny člověka... celý článek

 

Iša Gitl

(02. 05. 2009 08:48)

Jmenoval se Izrael, ale nikdo mu neřekl jinak než-li Iša. Iša Gitl. Učitelé si s ním sice nevěděli rady a ostatním dospělým byl trochu hádankou, ale kdekdo ho měl rád. Někteří postraně trousilii, že je trochu jurodivý, ale jinak dobrák od kosti. A co bylo na Išovi tak zvláštního? Maličkost. Nevydržel dlouho skloněný. Zatímco ostatní židovské děti v chederu klopily poslušně hlavičky nad stránkami Tóry, Iša jako by seděl na bodláčí... celý článek

 

Lakomý bohatec

(02. 05. 2009 08:48)

V Koenigsbergu přišli onehdy představení obce za jistým tuze bohatým ruským Židem, aby zaplatil majot chatim, příspěvek na čištění stok. Vždyť tu žije většinu roku, jeho obchod je jeden z největších v celičkém štetlu a každý přece ví, že ho Svatý, budiž požehnán, bídu s nouzí rozhodně třít nenechává..... celý článek

 

Rebbe a vůl

(02. 05. 2009 08:47)

Moudrost je z vidění a vidění z moudrosti … Kdysi ve Frankfurtu přišel za reb Pinchasem Horowitzem košerák z nedalekého sousedství a že prý: „Mám veliký problém rebbe. Porazili jsme nádherného volka! Tolik masa… A na první pohled vypadal docela zdravý. Takový nádherný kus…“, lamentoval řezník pořád dokola a tvářil se přitom tak nešťastně, jako by nejmíň polovina Frankfurtu stála v plameni. „Nu a v čem je potíž?“, zajímalo reb Pinchase... celý článek

 

Oslařův příběh

(02. 05. 2009 08:47)

Krajinou táhla Černá smrt a nákaza kosila bez ladu a skladu všechny obyvatele země. Všechno, co mělo jazyk a svého boha, klečelo na kolenou a prosilo nebesa, aby se už ráčila slitovat. Nejinak i všichni obyvatelé ghetta. Co by byli teď dali za to, kdyby je Černá smrt také štítivě obešla, tak jako to běžně dělávají někteří z jinověrců... celý článek

 

Kaddiš

(02. 05. 2009 08:46)

Za Beštem (Israelem Bal Šem Tovem) přišla mladá žena a s pláčem ho prosí, zda by se nemohl za ni přimluvit a způsobit zázrak. Je prý mladá, zdravá a silná, a pořád (podobně jako pramáti Sára) ne a ne přijít do jiného stavu. A oni by si s mužem tolik moc přáli potomka. nejlépe synáčka, aby za ně, až umřou, měl kdo odříkat Kaddiš. Vždyť kaddiš není žádná modlitba za mrtvé, ale převeliká oslava života... celý článek

 

O drahokamném princi

(02. 05. 2009 08:45)

Byl jednou jeden bezdětný král a tuze se tím soužil. Nepřál si, aby po jeho smrti připadlo království cizozemcům. Jal se proto shánět učené lékaře, aby mu s jeho soužením pomohli. Ti asi ale nevěděli rady, a tak nařídil Židům, aby se za něj modlili k Všemohoucímu, aby mu nadělil syna a zachránil dynastii. Židé se poradili a vyhledali skrytého *cadika, zb-žného a spravedlivého muže, který by se tak odpovědného úkolu ujal... celý článek

 

Záměna a náprava

(02. 05. 2009 08:45)

Byl jednou jeden král a ten měl otrokyni. Sloužila v královnině paláci vzadu v kuchyni a jako kuchyňskou služtičku si ji považovali tak málo, že by byla nikdy nesměla předstoupit před své vladaře. I stalo se, že se královně mělo narodit děťátko. A, světe div se, i naše otrokyně byla v očekávání. Porodní bába toho království dostala nápad oba novorozence vyměnit. Jakýsi tajemný hlas jí říkal: „Zkus to, kdoví, co z toho všeho vzejde!“... celý článek

 

Vyhnanci (pohádka o cestě, kouzelném valu a roznašečích)

(02. 05. 2009 08:44)

Byl jednou jeden moudrý člověk a ten si těsně před svou smrtí svolal celou rodinu a nařídil jim, ať dbají, aby stromy měly vždycky dostatek vláhy. Samozřejmě jim nic nebrání hledět si řemesla, jenom ať nezapomínají zalévat stromy. Poté, co jim dal toto pořízení, odešel cestou vší země. Mezi jeho syny byl také jeden, který nemohl chodit. Mohl sice stát, ale chodit nedokázal... celý článek

 

 1 / 4  >  >>