Kabala

Sefer ha-Bahir ספר הבהיר

Sefer ha-Bahir ספר הבהיר

(27. 05. 2009 14:17)

BAHIR (též Sefer bahir - Kniha lesku) - kabalistické dílo vzniklé v 1. století našeho letopočtu. Jejím autorem je s největší pravděpodobností Isaac Slepý z francouzského Nimes. Její obsah je velmi temný a těžko pochopitelný i pro skutečné znalce kabaly. Obsahuje výklad některých pasáží z bible a vůbec poprvé se zde pojednává o sefirách... celý článek

 
Sefer ha-Zohar ספר הזוהר

Sefer ha-Zohar ספר הזוהר

(27. 05. 2009 12:13)

Zohar nebo též Sefer ha-Zohar (hebrejsky: ספר הזוהר, dosl. Kniha Záře) je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře. Je psán specifickou formou aramejštiny, která se liší jak od talmudické tak i biblické aramejštiny. Původ Zoharu Původ a stáří knihy Zohar je dodnes zahaleno tajemstvím. Z velmi obecného a zjednodušeného pohledu existují tři verze: Dle tradičního podání sepsal Zohar Rabi Šim'on bar Jochaj (1... celý článek

 
Sefer Jecira ספר יצירה

Sefer Jecira ספר יצירה

(27. 05. 2009 11:38)

Sefer Jecira (hebrejsky: ספר יצירה) dosl. „Kniha stvoření“, je pozdně starověký kabalistický spis pocházející z oblasti Blízkého východu. Židovská tradice jeho autorství připisuje Abrahámovi, skutečný autor (nebo autoři) jsou neznámí. Je jedním z nejstarších spisů týkajících se židovské mystiky a prvním, který začíná operovat s pojmem sefír a světů... celý článek

 

Moše ben Maimon - Maimonides (1135-1204)

(15. 10. 2010 12:16)

Židovský lékař a rabín, jeden z nejvýznamnějších židovských filosofů středověku, který měl blízko ke kabale (spis Moreh Newuchim, Vůdce zbloudilých). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

Moše ben Šem Tov Leon

(15. 10. 2010 11:34)

Rabbi a významný španělský kabalista, podle některých pramenů tvůrce Zoharu, ačkoli je spíše jen jeho vydavatelem. Sám tvrdil, že autorem Zoharu je rabbi Simeon ben Jochai. Za pronásledování židů uprchl do Lyonu, kde také zemřel. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

Izák Slepý

(15. 10. 2010 10:50)

IZÁK SLEPÝ (žil na rozhraní 12. a 13. stol.) Tento muž z Nimes v Provenci je označován za „otce kabaly" a zakladatele významné kabalistické školy v této oblasti Francie. Byl autorem učení o metempsychóze a sefirách a je mu připisováno i autorství knihy Bahir (v.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

J. Eisenberg - Kabbala, židovská mystika díl I.

(08. 06. 2010 22:27)

I. DÍL. ÚVOD. Kabbala,1 židovské tajné učení (slovo „Kabbala“ znamená: přijetí nějakého předmětu; zde tudíž přijetí tradice, již dřívější generace dodává pozdější) obsahuje ono učení, jež hledá řešení metaphysických otázek a transcendentálních problémů, kterými již náboženské knihy nejstarších národů, ba i filosofové řecké doby se zaměstnávali... celý článek

 

František Kabelák - Lidská duše dle učení kabaly

(08. 06. 2010 22:23)

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo. Přednáška byla otištěna v německé revue Sfinx, odkud ji vynikající francouzský hermetik Barlet přeložil do francouzštiny (L'ame d'apres la qabalah) a dr. Encausse otiskl ve své knize o kabale... celý článek

 
Sefirot

Sefirot

(19. 05. 2010 20:22)

Sefirot, hebrejsky סְפִירוֹת (sfirot, sg. ספירה - sefira) je slovo, odvozené nejspíše od slova ספר - safar - počítat. Často se pojem sefíra vykládá jako „nádoba“, eventuelně jako základ nebo příbuzné slovo pro „sféra“. Sefíry jsou dle Knihy stvoření deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. Zároveň jsou sefíry jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné... celý článek

 

Tav

(13. 02. 2010 10:48)

ת Tímto znakem alefbet končí. Taw znamená v původním významu znak, má gematrii čtyři sta a symbolicky znamená naprosto všechno, totální absolutní konec (tj. nekonečno). Zajímavý je i jeho tvar. Jako by šlo o vzhůru nohama obrácené Jud, které se vrací anebo naopak opět znovu kane z Reš (mysli H-spodinovy). Tím jsme opět na začátku.... Taw odpovídá řeckému písmenu Omega... celý článek

 

Šin

(13. 02. 2010 10:38)

ש Šin je Koruna alefbetu. Je tak svérazné, že si je budeme pamatovat velice snadno. Jeho původní význam představuje zuby. Stačí se jen pozorně podívat, nepřipadají vám ta tři Jud jako tři bílé zoubky zapouštějící své kořeny do „dásně" dolního břevna? A vzpomínáte, co jsme si říkali o ústech Pe? Všechny skutečnosti v tomto „dolním" světě musíme nějakým a pokud možno správným způsobem „přežvýkat"... celý článek

 

Reš

(13. 02. 2010 10:00)

ר Reš je dvacátým znakem. Vyslovujeme ho jako R a jeho gematrie odpovídá dvěma stům. Jeho původní i symbolický význam znamená hlavu /mysl/. Ačkoli je to jeden z posledních znaků alefbetu, v judaismu je považován za „velké zvíře"... celý článek

 

Kuf

(13. 02. 2010 09:52)

ק Osmnáctým znakem alefbetu je ouško jehly -- Kuf. Tohle ouško je takový malý háček. Na ucho (neboli sluchem) se bude chvíli plést s Kaf. Tvarově ovšem ne. Protože Kaf je přeci vyduté bříško „lžíce" alias „dlaň schystaná k nabrání vody", kdežto Kuf je jakoby Kaf k vpředu doplněné o jakési „stékající" Jud. Jejich hebrejské názvy si možná zapamatujeme díky pomůcce lžičKA - KAF; oušKO - KOF... celý článek

 

Cade

(21. 09. 2009 16:19)

צ - ץ Po „duchovním oku" Ajin a poté, co dokážeme „ostříhat svá vlastní ústa" -- Pe, neboť jsou branou poznání i poznávání, je třeba ještě jedna maličkost. Modlitba. Zadíváme-li se na tvar Cade pozorně, myslím, že se v něm dá spatřit klečící postavička se sepjatýma rukama. Cade symbolizuje *cadika -- spravedlivého... celý článek

 

Pe

(20. 09. 2009 20:21)

פ - ף Na překonání Hada potřebujeme, jak bylo řečeno vidoucí oko, pokorná ústa a modlitbu. Sedmnáctým znakem v pořadí /sedmnáct je číslo pro "Dobré"!/ je Pe. Pe skutečně znamená ústa. Není divu. Vždyť se jedná o nesmírně mocný nástroj... celý článek

 

 1 / 6  >  >>